STYRET

Neste konserter:

Søndag 02. 09.07, kl. 1930
Norges Musikkhøgskole

Det Norske Solistkor
presenterer sin nye CD.

Lørdag 22. 09.07, Kl. 1400
Nasjonalgalleriet.

Haugtussa på ny.
Guri Egge og Håkon Austbø
presenterer nye sanger av Olav Anton Thommessen
med tekster fra Garborgs
«Haugtussa».

Kontakt:

Griegselskapet i Oslo, Gaustadveien 4 b, 0372 Oslo.
Tlf: 22 49 36 30
Fax: 22 49 23 11

E-post til:
per(at)griegselskapet.no
Griegfestivalen på nett:
www.oslogriegfestival.no

Concours Grieg på nett:
www.concoursgrieg.no

Griegselskapets styre.

Einar Steen-Nøkleberg – kunstnerisk leder

Per Buer (daglig leder)
Tlf: +47 22493630
per(at)griegselskapet.no

Stein Skjervold
(fungerende daglig leder/webansvarlig)
Tlf: +47 41629816
Steinsk73(at)gmail.com

Ole Bøhn
ole(at)olebohn.com

Thor Skott Hanssen
Tlf:  +47 91547941
ThorSkott.Hansen(at)hio.no

August Albertsen

Anne Gjevang

Harald Glattre

Disse sidene er under utvikling og vil bli fylt opp med mer informasjon i løpet av 2007.
Nettside: Stein Skjervold/Steinsk73(at)gmail.com Oppdatert August 2007